Thi Sát Hạch Lái Xe B2 Online

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, trung tâm dạy lái xe Hà Nội giới thiệu trang trắc nghiệm luật giao thông mới nhất với 15 đề thi cho bằng B2.

Thời gian làm bài 20 phút.

Hãy chọn một trong 15 đề sau để bắt đầu thi. Mỗi câu hỏi có thể có nhiều hơn một đáp án đúng.

Trung tâm đào tạo lái xe Hà Nội chúc các bạn ôn luyện tốt!