Category: Tin Tức Lái Xe

nên học bằng b1 hay b2

Nên học bằng lái xe B1 hay B2

Nên học bằng lái xe hạng B1 hay B2?  – Với câu hỏi này chúng tôi đã nhận được khá nhiều quan điểm trái chiều nhau. Và để làm rõ hơn vấn đề này,...