Category: Tin Tức Bằng Lái Xe

Thi bằng lái xe máy chấm điểm bằng “mắt thần”

Thi bằng lái xe máy chấm điểm bằng “mắt thần”

Từ ngày 1/7/2016 thi bằng lái xe máy được chấm điểm bằng mắt thần. Theo quy định của Bộ GTVT thì tất cả các đô thị thuộc loại 3 trở lên sẽ phải tổ...