Category: Học Lái Xe Ô Tô

10 bài thi sa hình ô tô b2

Bài 1 Xuất phát

Bài 1: Xuất Phát Các bước thực hiện: Thắt dây an toàn. Xe nổ máy ở vị trí trước vạch xuất phát Khi có lệnh xuất phát ( đèn xanh trên xe bật sáng,...